Vuilwatertank

17 april 2009

Techniek

Vuilwatertank

Vanaf 2009 is ieder pleziervaartuig verplicht een vuilwatertank aan boord te hebben. Nieuwe schepen worden er nu al mee uitgerust. Het lozingsverbod geldt voor alle Nederlandse wateren en in principe zelfs tot op 12 mijl uit de kust. Het water uit uw douche of wasbak mag nog steeds gewoon worden geloosd. De gedachte achter deze maatregel is de stelling dat je je eigen water niet moet vervuilen. Naar schatting telt Nederland 250.000 waterrecreanten. De afbraak van het organisch materiaal die deze in het water lozen veroorzaakt een daling van het zuurstofgehalte in het water. De micro organismen die voor deze afbraak zorgen kunnen ziekteverwekkend zijn en een risico vormen voor zwemmers. Vaak zijn er subsidiemoglijkheden, dus het loont de moeite om even contact op te nemen met de bestuurders in uw regio! Leveranciers van vuilwatertanks kunnen u hier ook meer over vertellen.

 

Inbouwvoorbeeld

Geen reacties.

Beantwoorden