Techniek

16 mei 2008

Seizoenstart

Techniek

Accu’s bijvullen.

Electronica controleren.

Watertanks vullen en leegpompen / doorspoelen.

Gasleidingen nakijken (vervangingsdatum rubberslang checken!)

Gasbun schoonmaken, afvoer controleren.

Thermische beveiliging kooktoestel controleren.

Verlichting controleren.

Toiletpomp smeren.

Rotor log schoonmaken (Teflon spray).

Slangen en klemmen bij huiddoorvoeren nalopen (dubbele slangklemmen!)

Geen reacties.

Beantwoorden