Staand / lopend want

12 maart 2010

Seizoenstart

Staand / lopend want

Stagen nakijken ( voelen naar onregelmatigheden, losse tieren bij de terminals, doorvoer zalingen)

Terminals e.d. nalopen. TIP: Wanneer u een terminal aandraait zal de spanning voor wrijving zorgen. De hierbij ontstane warmte kan uw dure terminal vernielen doordat de draad kapotdraait. Daarom alleen doorzetten onder zeil aan lijzijde, of: even een val doorzetten en zodoende de spanning op het stag en daarmee de wrijving in de terminal verminderen.

Splitpennen nakijken en aftapen.

Lieren schoonmaken en invetten

Rolreefinstallatie in de teflonspray zetten

Bevestiging beslagen nakijken.

Valstoppers schoonmaken

Zeilleuvers invetten / mastgroef insprayen

Blokken en schijven invetten

Controleer de trekstangen (de verbinding tussen het dekbeslag en de bevestiging aan de romp). Zorg voor voldoende spanning zodat de krachten worden afgeleid op de romp en niet op het gangboord!

Geen reacties.

Beantwoorden