Gassysteem

18 april 2009

Techniek

Gassysteem

Het voordeel van gas is dat het brand… Het nadeel van gas is dat het met voldoende zuurstof zo snel brand dat het ontploft. Overigens heeft iedere stof een bepaalde grens waarbij de aanwezige zuurstof in een dusdanige verhouding staat tot de brandstof dat alles in een keer verbrand, soms zo snel dat het ontploft. Sommige stoffen hebben meer en andere minder zuurstof nodig. Zo brand benzine met een veel lager zuurstofverbruik dan dieselolie. Maar in principe kan iedere stof ontploffen wanneer er voldoende zuurstof is en deze zuurstof snel genoeg in de stof kan doordringen. Laat eens (voorzichtig) wat melkpoeder boven een gasvlam dwarrelen en u ziet dat een onschuldig uitziende stof kan veranderen in een gevaar. Het DAT KAN MIJ NIET GEBEUREN gevoel blijkt een aantal keer per jaar voor een paar onfortuinlijke bootbezitters niet op te gaan. Vandaar dat we bij Digisail eens op een rijtje hebben gezet wat we zelf doen om ons systeem aan boord veilig te houden. Heeft u aanvullingen of tips? Laat het ons even weten!

 

Onderhoud

Alle medewerkers van Digisail hebben hun gasflessen in een afgesloten bun staan. Een gaat zover dat hij de bun buiten op het schip heeft. Praktisch maar of het mooi is daar is niet iedereen het mee eens. ’t Is anders wel veilig bromt de eigenaar, en dat is ook zo. Omdat propaan- en butagas zwaarder is dan lucht moet de bun aan de onderzijde een afvoer hebben. Eventueel gelekt gas kan zodoende naar buiten lopen. Afvoer vrijmaken: wanneer ter sprake komt dat je die afvoer dus wel vrij moet houden hebben enkelen een “o ja”gevoel. Dat blijft er dus weleens bij.

Gasslang:

moet voldoen aan de norm NEN-EN 1763;
er moet op staan ‘gasslang/0,05 bar’ en het jaar van fabricage;
moet zijn bevestigd met slangklemmen;
mag niet langer zijn dan 1,00 m;
verschillende instanties raden aan de gasslang om de twee jaar te vervangen.

Slang vervangen: ’t staat er keurig op, de houdbaarheid van de gasslang. Vervang hem dus tijdig. Zeewater komt op meer plaatsen dan je denkt en het rubber vulcaniseert snel.

Slangklemmen: controleer of de slangklemmen nog goed vastzitten, liefst twee per aansluiting.

 

Controle

Controleer de werking van de thermische beveiliging: blaas de vlam uit en wacht om te zien of de gaskraan sluit.

Controleer de werking van de drukregelaar en vervang deze bij twijfel, in ieder geval binnen de 5 jaar. Het jaartal staat erop.

Tijdens de gesprekken over dit onderwerp besluiten een aantal zeilers een lekverklikker te plaatsen op de gasfles, en dan het liefst een manometersysteem.

Om de controle uit te voeren, draait u de kraan van het fornuis dicht. Alle tussenliggende kranen moeten open staan. De kraan van de gasfles kunt u opendraaien, zodat de leidingen tot aan het fornuis onder druk staat. Draai nu de kraan van de gasfles dicht en controleer of de druk in de leidingen op dezelfde waarde blijft. Loopt de wijzer snel naar nul, dan is er een ernstige lekkage. Loopt de wijzer heel langzaam terug, bijvoorbeeld in een uur, dan wordt het moeilijk het lek op te sporen. Zeepsop helpt maar er zijn in de handel ook middelen te koop die speciaal voor dat doel zijn ontworpen. Onze plaatsleijke monteur vertelde ons dat hij die middeleln graag verkoopt.  Zelf gebruikt hij een plantenspuit met zeepsop van de Aldi… Zijn advies: begin maar te zoeken bij de knelkoppelingen. Omdat koper een zacht materiaal is heeft het de neiging uit de knelkoppelingte kruipen. Er moet dus altijd een verstevigingsbusje ingezet worden.

Een gasfles moet altijd rechtop staan. In de fles zit immers vloeistof met daarboven het gas, duidelijk gescheiden. De vloeistofspiegel is (in rust) altijd horizontaal. Als de fles vol is en deze scheef staat, dan kan het gebeuren dat er vloeistof in de drukregelaar komt. Dit kan gevaarlijk zijn. Bij normale temperatuur en druk neemt het gas ongeveer 250 keer zoveel ruimte in dan in vloeibare vorm. Komt er nu vloeibaar gas via de drukregelaar in de leiding, dan ontstaat bij openen van de kookbranders een te grote (gevaarlijke) gasbel. Onder zeil dus liever niet koken…

 

Afpersen

Om eens per jaar uw leidingen te controleren kunt u deze onder druk persen met een afperspomp. Een pittige investering maar wel een die u zekerheid geeft. Op de redaktie hebben we er een aangeschaft “voor met zijn allen’. Paar tientjes de man bij elkaar persen, probleem opgelost.

Geen reacties.

Beantwoorden