Btw constructies jachten

7 september 2006

Leaseconstructies

Halifax arrest

We krijgen vaak vragen over het leasen van jachten en wat onze mening op dat punt is. Eigenlijk een vraag in een vraag; door uw eigen schip te leasen van een buitenlandse maatschappij kan de leverancier het jacht leveren op btw nultarief. Nu kunnen we niet iedere vraag persoonlijk beantwoorden omdat we ons dan te veel op het gebied van belastingadviseur begeven. Wel kunnen we een algemeen beeld geven van de stand van zaken.

 

Btw nultarief

Door jachten te leveren aan een leasemaatschappij in een ander EU land kan de aankoop gedaan worden op btw nultarief. Het jacht wordt vervolgens geleasd. Dergelijke constructies van niet-btw-plichtige instellingen om betaalde btw op goederen en diensten terug te claimen, kunnen volgens het Europese Hof van Justitie in Luxemburg niet door de beugel. Dat bleek in februari 2006 tijdens het Halifax arrest. Ze zijn volgens het Hof strijdig met doel en strekking van de Europese btw-richtlijn. Belastingdiensten in de Europese Unie kunnen bij dergelijke transacties naheffingen opleggen, omdat sprake is van misbruik.

 

Risico op naheffing

Het oordeel van het Europese Hof van Justitie in Luxemburg wordt gezien als een baanbrekend arrest. Voor de Nederlandse schatkist zou de uitspraak een besparing van enkele tientallen miljoenen euro’s kunnen betekenen.
De uitspraak – op een vraag van de Britse belastingdienst over een claim van Halifax Bank – biedt Europese belastingdiensten vanaf nu een geducht wapen om de steeds verder om zich heen grijpende praktijk van constructies en vehikels in EU-landen te bestrijden.
Het risico van naheffing, met zelfs de mogelijkheid van een boete die kan oplopen tot 50 % bestaat vooral wanneer er volgens de belastingdienst niet te goeder trouw is gehandeld. Hiervan is bijvoorbeeld sprake wanneer de leverancier van het jacht de koper wijst op de btw constructie en bijvoorbeeld het koopcontract hierop aanpast. De btw naheffing komt in dat geval voor rekening van de werf, ook al kan dat volgens de huidige btw wet niet. Met het Halifax arrest in de hand meent de belastingdienst echter sterk genoeg te staan om de btw te claimen.

Geen reacties.

Beantwoorden