Archief | april 4th, 2017

Waterschap Friesland gaat op ‘illegale antifouling’ controleren

4 april 2017

0 Reacties

Leeuwarden – Milieu-inspecteurs van Wetterskip Fryslân controleren de komende maanden scheepswerven, winkels en particuliere botenbezitters op de aanwezigheid van illegale antifouling. In deze onderwaterverf, die de aangroei van algen aan boten tegengaat, zitten vaak metalen en biociden. Dat zijn stoffen die schadelijk zijn voor organismen in het water. Het middel mag alleen door de beroepsvaart […]

Lees verder...